1 8 opacity
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
mainleft
mainright

Utvecklingsstadier

Stridsbergets Kennel är för tillfället vilande.

Utvecklingsstadierna kallas också präglingsperioder, prägling betyder påverkan. Medfödda beteenden och anlag utvecklas under vissa tidsperioder. Detta innebär att hunden reagerar på ett visst sätt vid en viss ålder. Vi präglar våra hundar under hela deras liv och med hänsyn till präglingsperioderna kan vi i viss mån påverka utveckling vid de olika stadierna. Man kan dra nytta av hundens naturliga utveckling vid inlärning.

Period som nyfödd

0 – 2 veckor
Valpen behöver mat, sömn, skydd, värme och är 100%-igt beroende av mamman. Den reagerar på värme, kyla och lukter. Perioden är en direkt fortsättning på fosterstadiet. Hjärnan fungerar ännu inte.
Medfödda beteenden: Valpen kravlar i cirkel, vaggar med huvudet, den har ett sugbeteende, mjölktrampar och skriker. Mamman masserar valpen genom att slicka den. Massage tömmer tarmen och urinblåsan på valpen, och massagen utvecklas senare även till ett socialt beteende.

Övergångsperiod

2 – 3 veckor

Kroppen och sinnena utvecklas här, synen vid 12-14 dagar och hörseln vid 3 veckor. Hjärnan börjar aktiveras och valpen börjar röra på sig.
Medfödda beteenden: Sociala beteenden börjar utvecklas. Valpen undersöker syskonen och börjar även ”vifta” på svansen. Hälsningsbeteende mot sina föräldrar visar sig. Näringsdriften utvecklas, djuret tigger mat och stöter med mungipan. I denna fas tränar den sin motorik, d.v.s. ”att gå och att stå” och mjölktrampet utökas till socialt kontakttagande (tassen kommer upp).

Präglingen börjar

21:a dygnet
Vilda hundars valpar lämnar lyan. Den sociala anpassningen börjar och valpen ska lära sig var den hör hemma. Hanen är bannlyst i lyan. Han hjälper till med uppfostran och leker med dem när de kommer ur boet. Han går hårt åt valparna, här sker sållningen utefter styrka!
Lekens funktion: Lära valparna försiktighet utanför boet. De utvecklar aggressionshämningar och skapar rangordning. Präglingen börjar – de lär sig vilken ras den tillhör. (Prägling är lika med socialisering d.v.s. vilket beteende som behövs och därmed utvecklas mot syskon, föräldrar och människor.)

Präglingen av flocken

3 – 5 veckor (vecka 4-12)

Sinnena är nu fullt utvecklade och hjärnan är i mycket snabb utveckling. Valparna är positiva, nyfikna och börjar leka. Kontakt med andra hundar och människor är nu viktig.
Medfödda beteenden: Valpen visar här ett socialt beteende och signalerar med svans, öron, tänder och morrar. Den försvarar sin föda och visar ett starkt undersökningsbeteende. Kamplekar övar upp styrkan, snabbheten och signaler. Tecken på dominans visas. Fadern uppfostrar och sätter regler. Valpen lär sig känna igen flocken och artpräglas av den.

Präglingen kring dominans

5 – 7 veckor
Valpen leker jakt och dominanslekar. Upptäcktsfärderna blir längre. Tiken börjar fostra valparna, eftersom de blir besvärligare att kontrollera. Det är här bra med en annan vuxen hund som kan avlasta. Viktigt med människokontakt, helst enskilt!

Präglingen kring ledarskap

7 – 12 veckor
Inlärning kan börja! Upplevelser blir bestående minnesbilder. Valpen uppvisar en ökad flykttendens och upptäcker att saker och ting kan vara farligt. (Det är vid ca 8 – 10 veckor det är det lämpligt att hämta hem valpen! Den behöver nämligen inte tiken längre då.) Nu är det viktigt att ha miljöträning och denna måste vara allsidig och innefatta olika miljöer – både stads- och lantmiljö!

Halv könsmognad (Rangordningsperiod)

12-16 veckor
Detta är den första problemperioden. Hormonproduktionen ökar och kan ge förhöjd aggressivitet – den försöker klättra på rangskalan. Valpen måste sättas på plats direkt! Miljöträning är fortfarande här viktigt.

En lugn period

16 v. – 7 månader
Valpen ”bara” växer. Lämplig tid för dressyr ”på skoj”. Det är viktigt med uppfostran som innehåller krav d.v.s. ”spåruppfostran” och vad den inte får göra! Valpen stabiliseras mentalt.

Fysisk könsmognad

7 – 10 månader
Hanen börjar lyfta på benet och tiken löper för första gången. Hormonerna spelar spratt: hunden kan bli aggressiv och beter sig konstigt. Den är nu mindre mottaglig för inlärning, uppfostran fortsätter dock.

Perioden av dressyr

10 – 17 månader
En lugn period. Inga hormonstörningar.

Psykisk mognad

17 – 22 månader
(Rasbundet !!!) Dominansen blommar ut. Försiktig dressyr och hundägaren bör vara klar med att visa vem som bestämmer, för att undvika framtida konflikter!

Tänk på att detta är generella tidsperioder. Olika raser och individer mognar olika fort. Små hundraser mognar ofta fortare än de större raserna !!!